Over ons

Ons doel

Doel van de Eugène Janssen Foundation: een betere kwaliteit van leven op plekken in de wereld waar we echt het verschil kunnen maken. We ondersteunen projecten in ontwikkelingslanden die leiden tot blijvende oplossingen voor de aanpak van armoede, honger en ziekte..

Onze richtlijnen

Dit doen we alleen én in samenwerking met bestaande hulporganisaties. We zorgen voor financiële- en materiële hulp op plekken waar hulp het hardst nodig is. Goed voor u om te weten: bij de selectie van onze projecten hanteren we de volgende richtlijnen:

Onafhankelijk bestuur

De Eugène Janssen Foundation wordt geleid door een onafhankelijk bestuur. Aan de hand van genoemde criteria stellen we de verkregen gelden beschikbaar aan diverse projecten. Iedere gevraagde garantie en/of verantwoording kan via de foundation worden verkregen. Uiteraard kunt u ook informatie krijgen over de projecten die we nu steunen en in de toekomst gaan steunen. Vanzelfsprekend werkt de Eugène Janssen Foundation zonder winstoogmerk.

Beloningsbeleid

De Eugène Janssen Foundation accepteert geen organisatiekosten. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 1 gedoneerde euro betekent dus 1 euro steun.


Over het logo van de Eugène Janssen Foundation

Waar komt ons logo vandaan?

Het herkenbare symbool van de foundation is een kiemplant. Een prachtig beeld, ontworpen door kunstenaars Huub en Adelheid Kortekaas. Het maakt onderdeel uit van het door hen geïnitieerde internationale non-profitkunstproject ‘The Unifying Field’. De plant staat symbool voor het verlangen van de mens om zich te ontplooien en te worden tot wie hij uiteindelijk is: de mens als unieke universele kiemplant van de aarde. Het internationale project geeft invulling aan de overgang van individueel naar universeel denken en benadrukt de verbondenheid met elkaar.

Betekenis voor de Eugène Janssen Foundation

Eugène voelde zich sterk aangetrokken tot het symbool van de kiemplant. Hij zag de mens als zaailing. Teer, klein en in de eerste fase alleen. Daarna groter groeiend en samen met andere zaailingen om hem heen een familie vormend. Verbonden met en zorgend voor elkaar.

Een symbool dat illustreert hoe Eugène in het leven stond en waar hij in geloofde. Die steeds voortdurende verbondenheid, de wens van elk mens om zich te ontplooien en de zorg voor elkaar komen tot uitdrukking in het werk van de foundation. Precies daarom viel de keuze op de kiemplant als logo. Een continue herinnering aan hoe wij verbonden zijn met de rest van de wereld.